ตรวจสอบที่พัก

ผู้เข้าประชุมสามารถตรวจสอบการเข้าพักผู้เข้าประชุมสามารถตรวจสอบการเข้าพัก หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โทรแจ้ง ดนยา วราสิทธิชัย มือถือ 083 191 3106

กระบี่รีสอร์ท

กระบี่รีสอร์ท.pdf

ทิมเบอร์เฮาส์

ทิมเบอร์เฮาส์.pdf

อัญญาวี

อัญญาวี.pdf

ที่พักกรรมการบริหาร ปขมท.

ที่พักกรรมการบริหาร ปขมท.pdf

ข้อมูลการรับส่งที่พักกับสนามบิน

59591_รถรับส่ง.pdf

001โครงการPRปขมท62.pdf
002กำหนดการปขมท62.pdf
หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ.pdf